Zorgkosten beter beheersbaar

Zorgkosten beter beheersbaar

Het kabinet wil de kosten voor de zorg niet verder laten oplopen. En dat lijkt te lukken, zo blijkt uit een brief van minister De Jonge van VWS aan de Tweede Kamer. Om deze kostenbeheersing te realiseren, heeft de minister afspraken gemaakt met ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties over kwaliteitsverbetering en doelmatigheid. Een goede zaak, vindt ANBO, maar de vraag is of dit ook op de lange termijn werkt.

Zorg thuis en e-health dragen bij
Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “We zien dat er bij mensen thuis steeds vaker de juiste en goede zorg kan worden verleend. Dat biedt allerlei nieuwe perspectieven. Wij hopen dan ook dat deze positieve ontwikkeling doorzet. Zeker omdat dat de verschuiving naar meer zorg thuis en het toenemend gebruik van e-health toepassingen niet alleen goed werken, maar ook zorgen voor efficiency. Twee vliegen in één klap.”

Ook aandacht voor overgang van ziekenhuis naar huis
Maar de vraag is wel of er niet meer moet gebeuren. ANBO vindt dat er naast een betere uitwisseling van informatie tussen zorgorganisaties ook veel verbeterd kan worden aan de overdracht van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Er zijn nog steeds te veel mensen die naar de huisarts of het ziekenhuis gaan terwijl het probleem niet medisch is maar te maken heeft met welbevinden of andere sociale problemen.

Overheid: zorg voor voldoende seniorenwoningen
Ten slotte moet er op korte termijn werk worden gemaakt om het wonen en de woonomgeving aan te laten sluiten bij de veranderende behoeftes van onze vergrijzende bevolking. Alhoewel de aandacht voor met name wonen bij de overheid toeneemt, ontbreekt nog steeds elke urgentie. Daarom pleit ANBO ervoor dat de landelijke overheid de regie pakt en inzet op voldoende toekomstbestendige seniorenwoningen en leefbare wijken.

Bron: anbo.nl

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES