Zorgaanbieders volop aan de slag met kwaliteitsverbetering in de gehandicaptenzorg

Zorgaanbieders volop aan de slag met kwaliteitsverbetering in de gehandicaptenzorg

Leren kijken door de ogen van mensen met een beperking en hun naasten. Dit is volgens minister Hugo de Jonge van VWS de sleutel tot kwaliteitsverbetering in de gehandicaptenzorg. Ruim 800 mensen die zorg gebruiken, ouders en professionals kwamen op woensdag 15 mei bijeen op het congres Samen Sterk voor Volwaardig Leven om kennis te delen over de kwaliteit in de langdurige zorg.

De afgelopen twee jaar heeft de VGN met vele partners in de gehandicaptenzorg samengewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De kwaliteitsagenda is hier een mooi voorbeeld van. Minister Hugo de Jonge bouwt hierop voort met het plan Volwaardig Leven. Tijdens het congres presenteerde de coalitie de behaalde resultaten van de afgelopen twee jaar.

Kennisdeling stond centraal tijdens het congres. Dit vond plaats op de informatiemarkt en in de vorm van inspirerende workshops, georganiseerd door cliëntenorganisaties, verenigingen en het ministerie van VWS. De VGN organiseerde workshops over onderwerpen als vakmanschap, seksualiteit en leren innoveren. Cliëntenorganisatie LFB besteedde extra aandacht aan belangrijke onderwerpen als medezeggenschap, zelfontplooiing, ervaringsdeskundigheid en de positie van naasten.

Begeleiding à la carte
Op uitnodiging van minister de Jonge hebben 50 zorgaanbieders voorstellen gepresenteerd voor meer persoonsgerichte zorg. In februari van dit jaar riep hij de sector op om eigentijdse oplossingen aan te dragen voor het vernieuwingstraject Begeleiding a la Carte. Dit is één van de maatregelen vanuit het programma ‘Volwaardig leven’ die ervoor moet zorgen dat de zorg beter aansluit bij de zorgvraag van mensen.

Drie actielijnen
De minister zet zich met het programma Volwaardig Leven in voor een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Het programma ‘Volwaardig Leven’ bevat drietal actielijnen. Allereerst wil De Jonge de kwaliteit van het zorgaanbod beter laten aansluiten bij de zorgvraag, met aandacht voor persoonsgerichte zorg, innovatie en de arbeidsmarkt. Ten tweede moet er meer passende zorg en ondersteuning voor specifieke groepen worden gegeven, onder andere met 100 extra plaatsen voor moeilijk plaatsbare cliënten. En in de derde plaats dienen naasten meer te worden ontzorgd, bijvoorbeeld met pilots voor betere cliëntondersteuning voor een aantal bijzondere groepen.

Succesvolle samenwerking
De VGN heeft de afgelopen twee jaar al grote stappen gezet rondom kwaliteitsverbetering. De implementatie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, het ontwikkelen van leereenheden in het kader van leven lang leren, ontwikkeling van kennisbundels, de masterclass Strategisch Personeelsbeleid, kennisbijeenkomsten en het vraagstuk van klantkeuzeinformatie. Dit in samenwerking met Ieder(in), LSR, KansPlus, LFB, NVAVG, BPSW, NVAVG, IGJ, ZINL en het ministerie van VWS.

Bron: vgn.nl

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES