Wetvoorstel BiG II definitief van tafel

Wetvoorstel BiG II definitief van tafel

Minister Bruins heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij het wetsvoorstel voor BiG II over functiedifferentiatie van verpleegkundigen intrekt. Op verzoek van minister Bruins van Medische Zorg voerde Alexander Rinnooy Kan als verkenner gesprekken met alle betrokkenen bij het wetsvoorstel.

Uit de verkenning blijkt dat het draagvlak voor het wetsvoorstel inmiddels zo goed als verdwenen is. Minister Bruins zal partijen enige tijd bieden om zich te beraden op de adviezen van Rinnooy Kan en hen daarna uitnodigen voor een gezamenlijk gesprek, om te bezien of en hoe een vervolgproces tot stand kan komen.

De Brancheorganisaties zorg (BoZ) vinden het belangrijk dat de grote onrust die door het wetsvoorstel en bijbehorende overgangsregeling was ontstaan, nu kan worden weggenomen en dat een nieuwe start kan worden gemaakt. De brancheorganisaties zullen zich eerst met hun leden beraden op de adviezen van Rinnooy Kan en gaan op basis daarvan in op de uitnodiging van de
minister voor een vervolggesprek.

Klik hier voor de inbreng van de BoZ in het gesprek met Rinnooy Kan.

Bron: vgn.nl

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES