Wetsvoorstel GGZ ook in de Wlz naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel GGZ ook in de Wlz naar Tweede Kamer

Vorige week heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel om de toegang tot de Wlz ook mogelijk te maken op grond van een psychische stoornis. De VGN is blij dat deze stap eindelijk gezet is.

Door deze grondslag toe te voegen kunnen clienten integraal beoordeeld worden wanneer zij een aanvraag doen bij het CIZ.

De VGN is teleurgesteld dat, in het wetsvoorstel dat nu naar de Tweede Kamer is gegaan, kinderen en jongeren zijn uitgesloten. Bij kinderen en jongeren is het voorstel dat de psychiatrische problematiek niet wordt meegewogen bij het bepalen of er recht is op toegang tot de Wlz. Hiermee is het nog steeds niet mogelijk om integraal naar kinderen en jongeren te kijken. Bij de wetsbehandeling in de Tweede Kamer gaan we hier aandacht voor vragen.

In het wetsvoorstel is voorzien in een voorbereidingsjaar in 2020. Gedurende dit jaar kunnen clienten bij het CIZ een aanvraag doen en wordt de psychiatrische problematiek meegewogen. De indicaties die worden afgegeven zullen ingaan per 1-1-2021. Deze termijnen zijn nog onder voorbehoud van de (tijdige) behandeling in de Tweede en Eerste Kamer.

Bron: vgn.nl

Norbert Strijker, directeur van WMO-wijzer, is begonnen als ergotherapeut en heeft zich ontwikkeld tot projectleider en beleidsadviseur. Met ruim 20 jaar ervaring mag hij zich inhoudelijk expert in Wmo en AWBZ noemen. Deze kennis deelt hij met u in zijn blogs en opiniestukken.

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES