Wat doet een Wmo-Consulent nu eigenlijk?

Wat doet een Wmo-Consulent nu eigenlijk?

Simone Jansen, werkzaam als Wmo-Consulent bij WMO-Wijzer, vertelt over haar werk. Als Wmo-Consulent stel ik indicaties. Dit doe ik momenteel voor Beschermd Wonen bij de gemeente Groningen. Beschermd Wonen is voor mensen met psychische klachten die 24-uurs begeleiding nodig hebben. Dit kan voor zowel mensen die thuiswonend als uitwonend zijn. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door 24-uurs toezicht of op afroep. Afroep betekent dat een begeleider binnen een kwartier bij de cliënt kan zijn.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Er wordt een aanvraag ingediend bij Beschermd Wonen. Wanneer er een nieuwe aanvraag wordt ingediend, zal er na vooronderzoek een keukentafelgesprek plaatsvinden. Als Wmo-Consulent ga ik dan op huisbezoek bij de cliënt. Tijdens het keukentafelgesprek stel ik de vragen die ik tijdens mijn vooronderzoek heb opgesteld. Vaak zit er bij de cliënt een begeleider die aanvullende informatie kan geven of in sommige gevallen zelfs spreekt voor de cliënt. Zo nu en dan heeft een cliënt al een idee over welke hulp hij of zij nodig heeft. Wanneer dit niet het geval is, ga je samen kijken naar mogelijkheden en oplossingen. De vragen zorgen er voor dat je aan het einde van dit gesprek voldoende informatie hebt en eventueel extra informatie kunt achterhalen bij zorgaanbieders. Dit allemaal bij elkaar zorgt er voor dat er gerapporteerd kan worden en daaruit een aanvraag vanuit het Beschermd Wonen wordt toegekend of afgewezen. Hierbij helpt de Backoffice met de administratieve zaken. Dit gehele proces moet binnen acht weken zijn afgerond.

De diversiteit in gesprekken
Tijdens de keukentafelgesprekken ga je samen met de cliënt en begeleider kijken wat de vraag is, waar deze vandaan komt en wat er nodig is om degene te helpen. Je bent echt bezig met hoe je iemand kan helpen en middels persoonlijk contact. Dit vind ik het leukste om te doen. Het werk is vaak heel afstandelijk, maar door deze gesprekken heb je echt contact met degene die hulpbehoevend is. Het zijn ook vaak bijzondere gesprekken, omdat je met verschillende psychische problematieken te maken hebt.

Theoretische kennis versus praktijkervaring
Tijdens mijn studie Psychologie heb ik veel geleerd over de verschillende ziektebeelden. Deze herken ik nu ook in het werkveld. Ik kom in gesprek met mensen die bijvoorbeeld schizofrenie hebben, maar ook mensen met autisme of een depressie. Door mijn studie weet ik hoe deze stoornissen werken en wat de symptomen zijn. Deze kennis kan ik nu als Wmo-Consulent in de praktijk toepassen. Veel van mijn collega’s hebben, voordat ze als Wmo-Consulent aan de slag gingen, aan de andere kant van de tafel gezeten als begeleider van de cliënt. Door deze ervaring hebben ook zij meer inzicht hoeveel tijd er daadwerkelijk geïndiceerd moet worden voor een cliënt.

De omgang met de psychische problematieken
De gesprekken zijn altijd anders. De ene keer krijg je heel makkelijk antwoord, terwijl een andere keer je nauwelijks informatie krijgt. Zo had ik laatst een cliënt met schizofrenie. Zijn verwerkingssnelheid is langzamer dan iemand zonder schizofrenie. Dit kan onder andere komen door de medicatie. Dit betekent dat het langer kan duren voordat mijn woorden bij hem binnenkomen en anderzijds dat het lukt voor hem om te antwoorden. Dan kan het zijn dat je even stil tegenover elkaar zit. Hoe lang wacht je dan? En moet ik dan gaan helpen? Is hij er nog bij? Gelukkig zit er wel altijd een begeleider bij. Hij of zij kan dan ook voor de cliënt spreken en aanvullende informatie geven.

De provincie Groningen
In Groningen wordt er met pakketten gewerkt: heeft iemand continu hulp nodig, of zijn er ook zaken die de persoon alleen kan doen? Voorheen werd hierin onderscheidt gemaakt in hoge of lage intensiviteit. Hoge intensiviteit betekende bijvoorbeeld wanneer iemand de hele dag begeleiding nodig heeft; douchen, lunch en dergelijk. Bij een lage intensiviteit kan de persoon zich redelijk behelpen en werkt hij of zij bijvoorbeeld overdag. Vanaf 1 januari 2019 zijn er drie nieuwe producten: Verblijf met 24-uurs toezicht, Verblijf met toezicht nabij en op afroep en Thuis Plus.
Verblijf met 24-uurs toezicht betekent dat er 24 uur per dag een begeleider in het pand aanwezig is. Bij de tweede, Verblijf met toezicht nabij en op afroep, is de begeleider op maximaal een kwartier afstand. Dit betekent wel dat degene in staat moet zijn om zelf hulp te vragen indien nodig. Elke dag komt er wel begeleiding langs. Het blijft immers Beschermd Wonen. Bij de laatste, Thuis Plus, is begeleiding ook op afroep beschikbaar, maar heeft iemand zijn eigen huis. Hij of zij woont dan niet via de zorgaanbieder in een woning. Een indicatie wordt afgegeven voor maximaal drie jaar. Na deze drie jaar zal er een herindicatie worden gegeven, en wanneer nodig wordt deze verlengd.

De verschillende regelingen
Wanneer er wel hulp nodig is, maar niet per definitie 24-uurszorg, dan wordt er ambulante begeleiding ingezet. Zij komen dan voor een paar uur per week hulp bieden. Er zijn vele wetten en regelingen. Je hebt ambulante begeleiding, dit val eveneens onder de Wmo. Dit is op afspraak en niet 24-uurs zorg. Er wordt dan begeleiding ingezet voor een aantal uur per week. Daarnaast heb je Wmo Beschermd Wonen en WLZ. Dit is beide 24-uurs zorg. Het verschil tussen WLZ en Wmo is dat WLZ er is voor mensen die lichamelijk of verstandelijk 24-uurs zorg nodig hebben en voor een langere tijd. En de Wmo, in dit geval Beschermd Wonen, is eigenlijk voor de psychische klachten. Soms is dit wel een dingetje. Zo had ik laatst een casus van één jongen met een laag IQ. Hij had een WLZ indicatie, maar nadat het opnieuw onderzocht was werd de indicatie afgewezen. De reden was dat de jongen ook psychische problematiek had wat meer op de voorgrond lag. Hier moet je mee aan de slag. Het is van belang om te kijken wat de ontwikkelingen zijn, of er leermogelijkheden zijn of dat iemand altijd dezelfde hulp nodig zal blijven hebben.
Het lastige is namelijk dat een laag IQ niet verandert en dus dit onder de langdurige zorg valt. Psychische problematiek kan kortdurend zijn.

Altijd jezelf kunnen verantwoorden
Het kan lastig zijn om te bepalen of iemand recht heeft op hulp vanuit Beschermd Wonen. Het zijn hulpbehoevende mensen en je wilt daarin geen foute beslissingen maken. Zeker in het begin was dit lastig. Jouw keuze heeft namelijk invloed op een ander. Iedere week kan een indicatie anders zijn. En soms weet je ook niet alles en zeker niet in dit werkveld. Om zo volledig mogelijk informatie te achterhalen ga je in gesprek met de cliënt en begeleider, maar vraag je ook informatie op bij zorgaanbieders. Daarnaast vraag ik ook informatie en advies bij mijn collega’s. Uiteindelijk na het vergaren van alle informatie, maak ik een eindconclusie en die rapporteer ik. Deze indicatie moet ik ten alle tijden kunnen verantwoorden en dus kunnen beargumenteren waarom ik deze keuze heb gemaakt. Op dat moment doe je je best en kijk je naar de huidige situatie. Zolang je de beslissing goed weet te beargumenteren, heb je een goede beslissing gemaakt.

Hoe controleer je deze beargumentatie?
Er zijn juridische richtlijnen vanuit de gemeente, maar ook een eigen checklist vanuit Beschermd Wonen. Dit zijn eigenlijk een soort handvatten. Hierin kun je nagaan of iets onder hoge of lage intensiviteit valt, kan de persoon zijn eigen regie nog bepalen en is dit gezond? Daarnaast is er ook een senior medewerker die ook de kwaliteit toetst. Hier kun je altijd terecht bij twijfel of iets wel of niet onder Beschermd Wonen valt. Hierbij stel ik dan de vragen wat de reden is waarom ik iets niet doe. Bijvoorbeeld iemand die behandeling nodig heeft in vorm van therapie.
Het is vaak ook gevoelsmatig. Maar dit gevoel kun je beargumenteren door de informatie die je verkrijgt. Je kunt ook vaak informatie halen bij de begeleider en, wanneer deze er is, psycholoog van de cliënt. Wanneer de indicatie wordt afgewezen, wordt er ook gekeken naar welke mogelijkheden er wel zijn voor de cliënt. Het betekent niet dat wanneer Beschermd Wonen je niet kan helpen er verder niks voor je wordt gedaan. De persoon die een aanvraag doet is hulpbehoevend. Het doel is om degene verder te helpen. Als dit niet via Beschermd Wonen kan, geef ik andere opties. Opties die beter passen dan Beschermd Wonen en zorg ik, waar nodig, voor een overdracht van de informatie naar een andere instantie, zoals een gemeente.

Wat is voor jou belangrijk als Wmo-Consulent?
Dat ik mijn besluiten altijd kan verantwoorden. Dat ik dingen doe en besluiten maak waar ik achter sta. Indicaties en problematieken kunnen iedere week anders zijn. Je kunt niet alles weten en soms gebeuren er dingen, maar op het moment van besluiten heb ik het goed doordacht, mijn best gedaan en op dat moment het juiste besluit genomen. Daarnaast dat ik iets kan betekenen voor iemand. De cliënten zijn hulpbehoevend en door met hen mee te kijken en hen een oplossing te bieden kan ik iets voor ze betekenen.

Ik vind huisbezoeken heel interessant. Je komt op verschillende plekken, bij mensen thuis en waar je normaal niet zou komen. Zo heb ik, bij mijn vorige werkplek het WIJ-Team nog, een casus gehad van een man die aangaf dat hij zijn huis niet meer in kon. De situatie was dat zijn huis zo vol stond met spullen, soort hoarder, waardoor hij het huis niet meer in kon. En hoe ga je hier mee om? Hij moest onderdak krijgen waardoor zijn huis weer in orde gemaakt kon worden en schoon werd. Het heeft lang geduurd, maar het is wel opgelost. Soms zie je ook casussen, waar mensen heftige dingen hebben meegemaakt. Het is dan heel anders dan hoe je het zelf meemaakt. Ik vind het ook heel goed dat de Wmo er is en men hier hulp kan vragen.

Norbert Strijker, directeur van WMO-wijzer, is begonnen als ergotherapeut en heeft zich ontwikkeld tot projectleider en beleidsadviseur. Met ruim 20 jaar ervaring mag hij zich inhoudelijk expert in Wmo en AWBZ noemen. Deze kennis deelt hij met u in zijn blogs en opiniestukken.

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES