Verdere decentralisatie beschermd wonen zet beschermd wonen onder druk

Verdere decentralisatie beschermd wonen zet beschermd wonen onder druk

Cliënten met psychische problemen komen nu al moeilijk aan een beschermde woonplek. Door verdere decentralisatie wordt de toegang tot dit soort voorzieningen nog meer beperkt en dit gaat ten koste van de cliënt.

GGZ Nederland waarschuwt hiervoor in een reactie op het onderzoek van het Centraal Planbureau naar de doorgeschoten decentralisatie van beschermd wonen en pleit voor een verplichte samenwerking van gemeenten.

Beschermd wonen is nu de verantwoordelijkheid van 43 centrumgemeenten. Vanaf 2022 krijgen alle 355 gemeenten een vast budget voor beschermd wonen. Voor het opnemen van mensen uit andere gemeenten worden zij niet gecompenseerd. Hierdoor ontstaat het risico dat de landelijke toegankelijkheid onder druk komt te staan en cliënten niet de best passende hulp krijgen. Het CPB-onderzoek laat namelijk zien dat sinds de decentralisatie van beschermd wonen van het Rijk naar centrumgemeenten in 2015 het aandeel cliënten dat buiten de eigen regio instroomt, met 20 procent is gedaald.

Lees hier onze uitgebreide reactie

Bron: ggznederland.nl

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES