Start experiment ‘logeerzorg’; uitgebreide respijtzorg moet toegankelijker worden

Start experiment ‘logeerzorg’; uitgebreide respijtzorg moet toegankelijker worden

Logeerzorg – een vorm van structurele respijtzorg waarbij zorgvragers én mantelzorgers dag en nacht ontlast kunnen worden – wordt voor meer mensen bereikbaar. Vanaf half april zullen er tien pilots van start gaan als onderdeel van het experiment logeerzorg dat VVD-kamerlid Sophie Hermans en haar D66-collega Vera Bergkamp vorig jaar initieerden.

ANBO heeft het plan vanaf de start gesteund en is blij met de start van dit experiment. Respijtzorg, dagbesteding en logeerzorg zorgen er voor dat mensen daadwerkelijk langer thuis kunnen wonen, omdat de mantelzorger meer structureel ontlast wordt. Zo houden beide partijen het langer vol. “Soms moeten mensen gewoon even op adem komen. Oudere mensen kunnen nu al tijdelijk even elders wonen, bijvoorbeeld in een zorgpension. Maar we denken dat er ook behoefte is aan structureel één of twee nachten niet thuis verblijven. Zo krijgt de mantelzorger wat lucht en komt de cliënt ook even in een andere omgeving. Daar hebben beiden partijen baat bij. Deze vorm van zorg zal er uiteindelijk toe leiden dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven.”, zo zei Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, vorig jaar.

Financiering is lastig nu
Er zijn al verschillende aanbieders van deze uitgebreide vorm van respijtzorg, maar de wispelturigheid van gemeenten speelt hen parten. Gemeenten mogen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zelf bepalen welke voorwaarden zij stellen voor hulp en zorg, en respijtzorg wordt maar al te vaak als een ‘luxe’ gezien. Bovendien is het door de financieringsregels van de zorgverzekeringswet (Zvw) moeilijk voor zorgaanbieders om bedden vrij te houden. Samen met zorgaanbieders en verzekeraars wordt daarom nagedacht over oplossingen.

Twee doelen
Volgens initiatiefnemer Vera Bergkamp hebben de pilots twee doelen:

1. Onderzoeken voor welke cliënten logeerzorg meerwaarde heeft, in die zin dat overbelasting van de mantelzorger wordt voorkomen en dat de oudere en mantelzorger kunnen wennen aan het ontvangen van zorg en ondersteuning op een andere locatie dan thuis;
2.Onderzoeken of de inzet van logeerzorg effect heeft op de inzet van andere vormen van tijdelijk verblijf, namelijk de niet-planbare vormen van tijdelijk verblijf.

Experiment
Naar aanleiding van debatten, een onderzoek en een rondetafelgesprek tussen zorgverzkeraars, aanbieders van respijtzorg, zorgaanbieders en politici, dat ANBO organiseerde, is een voorstel gedaan aan minister De Jonge van Volksgezondheid.

Lees de notitie

Begin dit jaar werd bovendien Clémence Ross- Van Dorp aangesteld als aanjager voor nieuwe vormen van respijtzorg. Ross-van Dorp, voormalig staatssecretaris van VWS, krijgt als opdracht om ervoor te zorgen dat respijtzorg beter aansluit op de vraag. Ook gaat zij zich inzetten om het aanbod te verbreden.

Over het onderzoek
Tussen 10 en 13 februari 2018 enquêteerde ANBO mantelzorgers en mensen die zelf hulp of zorg krijgen van iemand anders. Deze peiling is niet gewogen of gecorrigeerd en niet representatief. Deze peiling was enkel bedoeld als inzicht in de behoeften van leden en niet-leden.

Lees het onderzoek

Bron: anbo.nl

Norbert Strijker, directeur van WMO-wijzer, is begonnen als ergotherapeut en heeft zich ontwikkeld tot projectleider en beleidsadviseur. Met ruim 20 jaar ervaring mag hij zich inhoudelijk expert in Wmo en AWBZ noemen. Deze kennis deelt hij met u in zijn blogs en opiniestukken.

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES