Staatssecretaris Blokhuis in gesprek met cliëntvertegenwoordigers over Wet langdurige zorg

Staatssecretaris Blokhuis in gesprek met cliëntvertegenwoordigers over Wet langdurige zorg

Staatssecretaris Blokhuis bezocht gisteren een bijeenkomst bij ZN waarin cliënt- en familievertegenwoordigers informatie kregen over de mogelijke gevolgen van GGZ-zorg uit de Wlz, de gevolgen voor wonen en zorg en de indicatiestelling.

GGZ-cliënten die in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) kunnen namelijk vanaf januari 2020 een indicatie hiervoor aanvragen. Cliënten hoeven dan geen ondersteuning meer aan te vragen bij gemeente of zorgverzekeraar, maar krijgen alle zorg vergoed uit de Wlz. Als de indicatie wordt toegekend kunnen ze vanaf 2021 Wlz-zorg ontvangen. De indicatie blijft levenslang geldig.

Het uitgangspunt is dat de Wlz een vooruitgang moet betekenen voor de groep cliënten die daar straks gebruik van maakt, omdat de zorg beter aansluit op hun intensieve en langdurige zorgvraag. Tijdens de bijeenkomst kwamen vragen van cliënten en naastbetrokkenen aan bod zoals: wie komt straks in aanmerking voor de Wlz? Wat betekent het voor mijn woonplek en voor mijn zorg? En welke zeggenschap heb ik daar zelf over?

De voorlichtingsbijeenkomst die staatssecretaris Blokhuis bezocht is de derde in de serie van vier die de belangenorganisatie voor cliënten MIND samen met onder meer de cliëntenraad van zorgorganisatie Leviaan en de RIBW-Alliantie (een samenwerkingsverband van organisaties voor maatschappelijke GGZ) organiseert. Het ministerie van VWS, zorgkantoren (die de Wlz uitvoeren) en het Centrum Indicatiestelling Zorg leverden een bijdrage.

Bron: zn.nl

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES