Privacy Statement

Wil je gebruik maken van één van onze diensten? En ben je benieuwd wat wij doen met jouw persoonlijke gegevens? Hieronder lees je onze privacy statement in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

WMO-Wijzer B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die worden verzameld bij het solliciteren op een vacature, het afnemen van diensten, het aanschaffen van producten of de aanmelding op onze nieuwsbrief of krant.

De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt of bewaard dan noodzakelijk is volgens de wettelijke verplichtingen of onderlinge toestemming, die nodig is om aan de voorwaarden te voldoen en waarvoor jouw gegevens verzameld zullen worden. De verwerking van persoonsgegevens zijn verschillend. Deze zijn onderstaand toegelicht:

Welke persoonsgegevens verwerkt WMO-Wijzer?

Solliciteren
Wanneer jij solliciteert via de website of mail, ontvangen wij jouw persoonsgegevens en CV. Deze gegevens worden ingelezen en beoordeeld. Hieruit besluiten wij of we jou opnemen in onze procedure of dat deze wordt afgerond.

Wanneer we besluiten jou verder in de procedure op te nemen, zullen we de gegevens bewaren. Na het aangaan van een overeenkomst zal er een kopie ID, paspoort of verblijfsvergunning en nodige financiële gegevens bewaard worden voor zowel de salarisadministratie en/of invulling juridisch werkgeverschap. De contactgegevens zullen per direct bewaard worden om contact te onderhouden.

Wanneer we besluiten de procedure te beëindigen, zullen we jouw persoonsgegevens inclusief CV binnen vier weken verwijderen uit ons bestand.

Afnemen van diensten
Voor het afnemen van diensten vragen we de gegevens van de organisatie en contactgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten te kunnen optimaliseren en contact te onderhouden. Deze zullen worden bewaard om zowel de dienstverlening als communicatie te kunnen optimaliseren.

Aanschaffen van producten
Voor het aanschaffen van producten vragen we de persoonsgegevens zodat deze bij de wettige eigenaar terecht komen.

Aanmelding nieuwsbrief
Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website. Hiervoor meld je je aan met jouw e-mailadres waar je deze nieuwsbrief op wilt ontvangen. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Ten alle tijde kun je je afmelden van de nieuwsbrief. Dit kan via de nieuwsbrief.

Aanmelding krant
Je kunt je aanmelden voor de krant. Deze aanmelding wordt verzonden naar redactie@wmo-wijzer.nl. Voor het versturen van de krant worden de persoonsgegevens verzameld die nodig zijn voor de verzending. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het jaarlijks versturen van de krant. Afmelden kan via redactie@wmo-wijzer.nl.

Delen met anderen
WMO-Wijzer B.V. verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt ten alle tijde jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Dit verzoek kun je versturen naar info@wmo-wijzer.nl. Wij zullen vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs, paspoort of verblijfsvergunning. Dit vragen wij omdat wij er zeker van willen zijn dat wij jouw gegevens niet aan iemand anders verstrekken. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

Klachtenregeling Persoonsgegevens
Heb jij een klacht over het gebruik of verwerking van jouw persoonsgegevens zoals bovenstaand omschreven? Dan kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Beveiliging
WMO-Wijzer B.V. stelt de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens van groot belang. Wij hebben maatregelen opgesteld om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen.

De website www.wmo-wijzer.nl, http://tickets.wmo-wijzer.nl/ en server zijn beschermd tegen aanvallen van buitenaf.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Mocht je vermoedens hebben dat de gegevens niet goed beveiligd zijn, aanwijzingen van misbruik of meer informatie willen over de beveiliging? Neem dan contact op met ons via info@wmo-wijzer.nl

Contactgegevens
WMO-Wijzer B.V.

Computerweg 22
3542 DR Utrecht
info@wmo-wijzer.nl

null

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
BEKIJK ONZE VACATURES