Groeiend jeugdzorggebruik in beeld gebracht

Groeiend jeugdzorggebruik in beeld gebracht

Gemeenten en instellingen worstelen met oplopende tekorten door het groeiend jeugdzorggebruik. Waarom doen steeds meer kinderen een beroep op de jeugdzorg?

In een nieuwe infographic laat het Nederlands Jeugdinstituut zien wat de drie hoofdoorzaken zijn en hoe we die kunnen aanpakken. De infographic is een gevisualiseerde weergave van het vorig jaar verschenen essay Het groeiend jeugdzorggebruik.

De vraag naar jeugdzorg is in twintig jaar tijd spectaculair gestegen. Kreeg twintig jaar geleden 1 op de 27 kinderen jeugdzorg, inmiddels is dat 1 op de 8. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut zijn daarvoor verschillende verklaringen. Voor gewone opvoed- en opgroeivragen wordt steeds vaker een beroep gedaan op jeugdzorg. Daarnaast is er door bezuinigingen weinig ruimte voor vernieuwingen en investeringen. Tot slot kiezen professionals bij twijfel vaak voor de inzet van zorg, waardoor het zorgstelsel overbelast raakt.

Duurzame vernieuwing
Er is meer consensus nodig in de samenleving over hoe we willen dat kinderen opgroeien en wat dat vervolgens betekent voor de inzet van jeugdzorg. Een duurzame vernieuwing van het stelsel vraagt om een investering in vier kerningrediënten van het jeugdstelsel: versterking van de basis, versterking van de preventie, verbetering van de eerste lijn en verbetering van de intensieve hulp. Daarbij is het vooral belangrijk dat dit in samenhang gebeurt. Een nieuwe stelselwijziging kan dit in de weg staan.

Maak vernieuwing concreet
Om de beoogde vernieuwing concreet te maken, introduceert het Nederlands Jeugdinstituut als vijfde ingrediënt een focus op de aanpak van wat lokaal de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om schooluitval, depressie en huiselijk geweld. Meer aandacht voor deze vijf ingrediënten kan leiden tot een echte verbetering die minder zorg nodig maakt.

Download: NJi-infographic Het groeiend jeugdzorggebruik.pdf
Download: NJi-publicatie Het groeiend jeugdzorggebruik.pdf

Bron: nji.nl

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES