Geschillencommissie sociaal domein van start

Geschillencommissie sociaal domein van start

Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen tussen gemeenten en tussen gemeenten en aanbieders van jeugdhulp.

Over de geschillencommissie
De geschillencommissie heeft als doel tussen partijen het opdrachtgever – opdrachtnemerschap te versterken, het lerend vermogen te vergroten, vertrouwen te herstellen en transparantie te creëren.

De geschillencommissie sociaal domein bestaat uit leden met perspectief vanuit de aanbieder of gemeente. De voorzitter is onafhankelijk en heeft geen dienstverband bij beide partijen. De leden zijn: Mariëlle Melssen-Kruijthof, Patty Wijnen-Lunenburg, Kees Jongmans (plv voorzitter), Karen Hauber (voorzitter), Fokko Witteveen. (van links naar rechts op de foto).

Waarom een geschillencommissie?
In de eerste drie jaar na de decentralisatie van het sociaal domein ontstaan regelmatig geschillen tussen gemeenten en aanbieders en ook tussen gemeenten onderling. (Te) vaak komen de betrokken partijen niet of moeizaam tot een oplossing of moet een dure en tijdrovende gang naar de rechter worden gemaakt.

Bij de vaststelling van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd in april 2018 is daarom tussen Rijk, gemeenten, branches en cliëntenorganisaties afgesproken dat er een geschillencommissie komt. Deze geschillencommissie is een initiatief van de VNG en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ: GGZ-Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra en Jeugdzorg Nederland).

Voor wie is de geschillencommissie?
De Geschillencommissie richt zich in eerste instantie op twee typen geschillen:

– Geschillen tussen gemeenten over welke gemeente verantwoordelijk is conform het woonplaatsbeginsel (Jeugd)
– Geschillen tussen een gemeente en een aanbieder in een inkooprelatie.
De gemeenten hebben tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG op 30 november ingestemd met het overnemen van uitspraken van de Geschillencommissie Sociaal Domein.

Hoe kom ik in contact met de commissie?
Als partijen onderling niet tot overeenstemming zijn gekomen en een oordeel van de geschillencommissie gewenst is neemt u contact op met de commissie. Via de website Geschillencommissie Sociaal Domein draagt u een geschil aan. Op de website staat ook de volledige werkwijze en het reglement van de commissie.

Bron: ggznederland.nl

Norbert Strijker, directeur van WMO-wijzer, is begonnen als ergotherapeut en heeft zich ontwikkeld tot projectleider en beleidsadviseur. Met ruim 20 jaar ervaring mag hij zich inhoudelijk expert in Wmo en AWBZ noemen. Deze kennis deelt hij met u in zijn blogs en opiniestukken.

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES