Controle samenloop hulpmiddelen

Controle samenloop hulpmiddelen

Recent is door zorgkantoren een brief gestuurd aan Wlz aanbieders over de controle op samenloop van hulpmiddelen. Het gaat om hulpmiddelen, zoals incontinentiemateriaal en steunkousen, die door landelijke hulpmiddelenleveranciers worden geleverd aan cliënten met verblijf en behandeling. De hulpmiddelen zijn in dat geval onderdeel van het Wlz-pakket en vallen onder de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder.

Oplossing
VWS, de zorgkantoren, de hulpmiddelenleveranciers en VGN en Actiz hebben gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Het doel van de gekozen oplossing is om te zorgen dat voor alle partijen weer duidelijk is, wie verantwoordelijk is voor de zorg voor deze hulpmiddelen en dat de juiste partij dit gaat organiseren, zodat de continuïteit van zorg voor de cliënten is geborgd. Het openstaande bedrag voor 2018 wordt hierbij vanuit het rijk gefinancierd.

Achtergrond
Het probleem is nu dat voor landelijke hulpmiddelenleveranciers niet altijd helder is waar zij hun declaraties voor Wlz-cliënten moeten indienen. Zij worden geconfronteerd met afwijzingen van facturen door de zorgverzekeraars, waarbij het voor hen niet mogelijk is te achterhalen waar zij wel moeten zijn. De gekozen oplossing zorgt ervoor dat de administraties van landelijke hulpmiddelenleverancier, financiers (zorgkantoor/zorgverzekeraar) en zorgaanbieder weer met elkaar in overeenstemming zijn. De zorgaanbieders hebben vier weken de tijd om te controleren en de hulpmiddelenzorg eventueel over te nemen. Afhankelijk van de concrete situatie kan het zijn dat de landelijke hulpmiddelenleverancier gewoon door kan gaan met leveren en declareren in de Zvw, het kan ook zijn dat de Wlz-aanbieder de zorg voor deze hulpmiddelen overneemt.

Omdat er nog geen landelijke oplossing is voor de samenloopproblematiek zal deze actie nog een keer worden herhaald in 2019. Het openstaande bedrag voor 2018, en voor 2019 tot aan het moment dat de zorg is overgenomen, wordt vanuit het rijk gefinancierd.

In de brief (zie bijlage) wordt het proces nader toegelicht.

Download: Overdracht hulpmiddelen voor cliënten met verblijf en behandeling.def.pdf

Bron: vgn.nl

Norbert Strijker, directeur van WMO-wijzer, is begonnen als ergotherapeut en heeft zich ontwikkeld tot projectleider en beleidsadviseur. Met ruim 20 jaar ervaring mag hij zich inhoudelijk expert in Wmo en AWBZ noemen. Deze kennis deelt hij met u in zijn blogs en opiniestukken.

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES