Nieuws

Kinderombudsman Margrite Kalverboer wil sneller hulp voor kinderen van ouders met problemen (KOPP-kinderen). De Raad voor de Kinderbescherming steunt haar oproep. In Nederland groeien ruim 577.000 kinderen op met een vader of moeder die psychische (en/of verslavings-) problemen heeft (cijfers Trimbosinstituut). Dit is bijna 16% van

READ MORE

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) en partijen in de medisch-specialistische zorg hebben vandaag het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 ondertekend. Op 26 april was al een onderhandelaarsakkoord bereikt. Alle achterbannen hebben met het akkoord ingestemd. De afspraken in het akkoord zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS,

READ MORE

Broers en zussen van mensen met en verstandelijke beperking willen graag beter samenwerken met de zorgverleners. Ze hebben zelf behoefte aan aandacht en informatie, maar kunnen ook een belangrijke rol spelen in de ondersteuning. Dit blijkt uit een onderzoek van Sanne Klomp van Abrona. In

READ MORE

Mensen moeten centraal staan in de zorg en niet de regels. Het ministerie van VWS presenteerde op 22 mei een groot actieplan om overbodige regels in de zorg te schrappen. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Mind werkten mee aan het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’. Want schrappen

READ MORE

Om voldoende Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) beschikbaar te hebben op de arbeidsmarkt moeten er voldoende worden opgeleid. Het Capaciteitsorgaan adviseert VWS binnenkort over het aantal opleidingsplaatsen dat nodig is in de komende jaren.  Voor de onderbouwing van dat advies is het nodig om zicht te

READ MORE
BEKIJK ONZE VACATURES