Case: Revalideren en Wmo: Voorkom frustratie en organiseer de verwachtingen

Het is een lastige combinatie: revalideren en Wmo. Veel knelpunten, weinig tijd, onduidelijkheden en het gevoel dat het op een andere manier beter geregeld had kunnen worden. WMO-Wijzer heeft een oplossing gevonden.

Je bent Wmo-consulent en krijgt de ergotherapeut van een verpleeghuis aan de lijn met het verzoek om voor een cliënt een traplift te regelen. Met spoed, want de cliënt gaat volgende week naar huis. Een onmogelijke klus. Het dilemma: de cliënt kan volgende week niet naar huis, want dan zijn de voorzieningen nog niet geregeld. Maar de cliënt moet naar huis, want het verpleeghuis moet zich aan de afspraken houden met de verzekeraar. Het moet, dus daarom voer jij de druk op.
Het gevolg is waarschijnlijk zeer herkenbaar: frustratie bij alle partijen en ‘de beste oplossing’ bezwijkt onder tijdsdruk.

Knelpunten
Dit moest anders, daarom gingen we om tafel met een zorgaanbieder die cliënten revalideert. Allereerst werden de knelpunten in kaart gebracht:

* De afspraken tussen verpleeghuis en zorgverzekering zijn dusdanig strak dat het uit revalideren af en toe in de knel komt.
* Binnen het verpleeghuis zijn verschillende mensen op verschillende momenten met de cliënt in de weer waardoor een duidelijk aanspreekpunt voor de gemeente ontbreekt.
* Het is vaak pas laat bekend dat iemand definitief naar huis gaat.
* De cliënt en omgeving worden onvoldoende of laat geïnformeerd over de procedures zoals voorzieningen en ondersteuning vanuit de Wmo, gpk, urgentie en verhuismogelijkheden.
* De gemeente zelf heeft meestal geen specifieke werkwijze voor revalidatie cliënten. Deze wordt op dezelfde manier ingepland en behandeld als andere cliënten.
* Bij de gemeente zijn verschillende medewerkers en afdelingen verantwoordelijk voor deelvragen van een revalidant. Urgentie wordt door een andere ambtenaar afgehandeld dan een woningaanpassing en vaak wordt ook nog eens een verdeling gemaakt tussen voorzieningen aan de ene kant en begeleiding en huishoudelijke hulp aan de andere kant.
* Als een cliënt niet uit gerevalideerd is, heb je als consulent te maken met een onduidelijke eindsituatie. Daarom wil je als consulent zo laat mogelijk in het revalidatieproces iets doen, maar zo laat mogelijk betekent in de praktijk vaak dat voorzieningen niet op tijd geregeld kunnen worden.

Verwachtingen
Kijkend naar dit overzicht werd duidelijk dat de kern van het probleem wordt gevormd door de verschillende verwachtingen van de verschillende betrokken partijen (cliënt, verpleeghuis, gemeente).
En daar lag dan ook de sleutel om het probleem op te lossen: verwachtingenmanagement.
De gemeente en het betreffende verpleeghuis hebben samen een ander werkproces opgezet voor revalidanten. Belangrijkste punten zijn:
1. Zo vroeg mogelijk in het revalidatieproces opstarten als de verwachting is dat er een beroep gedaan gaat worden op de Wmo (in het betreffende verpleeghuis na een week!)
2. Opstarten betekent informeren, verwachtingen adresseren en duidelijkheid bieden over het proces
3. Vanuit de instelling en vanuit de gemeente vaste aanspreekpunten (regisseurs) voor alle vragen die bestaan dan wel voorzieningen of ondersteuning die geregeld moeten worden

Het ontwikkelde werkproces revalidatie is bij WMO-Wijzer op te vragen. Let op als je dit wil gebruiken is het van belang om het proces aan te passen op de plaatselijke situatie en tevens om het in samenspraak tussen zorgaanbieder en gemeente vorm te geven.

Norbert Strijker, directeur van WMO-wijzer, is begonnen als ergotherapeut en heeft zich ontwikkeld tot projectleider en beleidsadviseur. Met ruim 20 jaar ervaring mag hij zich inhoudelijk expert in Wmo en AWBZ noemen. Deze kennis deelt hij met u in zijn blogs en opiniestukken.

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES