Case: Nieuwe werkwijze gemeente Doetinchem

Case: Nieuwe werkwijze gemeente Doetinchem

De gemeente Doetinchem kent het komende half jaar een grote hoeveelheid herbeoordelingen die uitgevoerd moeten worden. WMO-Wijzer is gevraagd om leiding te geven aan deze werkzaamheden.

Het gaat om herbeoordelingen voor huishoudelijke hulp, ondersteuning en dagbesteding Wmo, beschermd wonen en jeugdhulp. Voor de herbeoordelingen van jeugdhulp pakken zij dit op een andere manier aan. Zij hebben een andere werkwijze bedacht die wanneer deze goed bevalt, na januari verder geïmplementeerd gaat worden.

De eerste belangrijke verandering is dat de samenwerking met de jeugdzorgaanbieders wordt verstevigd door meer gebruik te maken van de expertise van de zorgaanbieder bij het bepalen van benodigde ondersteuning, de indicatie.

Zorgaanbieders gaan in gesprek met hun cliënt en leveren een zorgplan aan. Als dit zorgplan voldoende informatie bevat om een indicatiebesluit af te kunnen geven zal de jeugdconsulent hierop beslissen. Is dit niet het geval, dan zal de jeugdconsulent aanvullend onderzoek doen. Op deze wijze ontstaat er een samenwerking die gebaseerd is op vertrouwen waarbij wederzijdse expertise wordt gebruikt en de cliënt centraal staat.

Norbert Strijker: “Het is ontzettend mooi om te zien hoe Doetinchem kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en vooral hoe dit niet alleen een zaak is van het management of het bestuur, maar ook tot in de haarvaten zit van de medewerkers. De medewerkers eisen kwaliteit van zichzelf en ook van de medewerkers die worden ingehuurd. En uiteraard ook van de zorgaanbieders! Mooi om te zien hoe in Doetinchem deze belangrijke elementen hand in hand gaan.”

Samenspel
Naast bovenstaande zit Doetinchem in een organisatie-ontwikkelingstraject waarbij de toegang tot individuele voorzieningen per 1 januari zal worden overgedragen aan Buurtplein. Buurtplein is de (van oudsher Welzijns-) organisatie waar de sociale wijkteams zijn ondergebracht. In de aanloop naar deze overdracht is er de afgelopen jaren al gewerkt aan een intensieve samenwerking tussen buurtcoaches en jeugdconsulenten. Bij veel gezinnen met jeugdproblematiek zijn buurtcoaches betrokken die samen met het gezin de mogelijkheden verkennen van ondersteuning en voorzieningen, los van een individuele voorziening vanuit de jeugdwet. Wanneer nodig wordt er opgeschaald naar de jeugdconsulent voor de toegang naar de tweedelijns hulp. Maar niet alleen dat, ook blijven deze buurtcoaches betrokken bij de gezinnen, weten zij alle ins en outs en voeren zij de regie. Door deze wijze is er een mooi samenspel van jeugdconsulenten, zorgaanbieders en buurtcoaches ontstaan. Maar dat is nog niet alles!

Sylvia ter Koele, hoofd Zorgplein, aan het woord:
“Vanaf begin 2015, toen de Jeugdhulp aan gemeenten is overgedragen, is gemeente Doetinchem bezig geweest met het proces van doen-monitoren-evalueren-verbeteren. Dat heeft ertoe geleid dat we nu in een fase zitten dat we, gelijktijdig met bovengenoemde werkwijze, een andere manier van regievoeren en ondersteunen voor jeugdhulp aan het implementeren zijn. Per 1 januari aanstaande zullen de functies van buurtcoach met jeugdprofiel en jeugdconsulent komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt er één Jeugd- en gezinswerker. Een professional die naast de integrale uitvraag en ondersteuning, zelf opvoedondersteuning kan bieden in het gezin, regievoerder is en ook individuele voorzieningen kan indiceren.

Toen in het voorjaar van 2017 de gezamenlijke inspecties Jeugdzorg een onderzoek deden in onder andere Doetinchem, was juist deze slagvaardigheid, waarmee Doetinchem anticipeert op waar behoefte aan is, een voorbeeld voor andere gemeentes. Zo stond het in het rapport, en daar zijn we trots op!

Een van de aanbevelingen van de inspecties was ook dat er nog intensiever kon worden samengewerkt met de aanbieders. En dat gaan we nu dus vormgeven in het project herbeoordelingen. Daar kijk ik naar uit!”

Norbert Strijker, directeur van WMO-wijzer, is begonnen als ergotherapeut en heeft zich ontwikkeld tot projectleider en beleidsadviseur. Met ruim 20 jaar ervaring mag hij zich inhoudelijk expert in Wmo en AWBZ noemen. Deze kennis deelt hij met u in zijn blogs en opiniestukken.

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES