CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 algemeen verbindend

CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 algemeen verbindend

De CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard (AVV) bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 april 2019 en heeft geen terugwerkende kracht.

De gevolgen van het AVV-besluit zijn dat alle afspraken tussen werkgevers en werknemers in de gehandicaptensector die in strijd zijn met de AVV-CAO nietig zijn. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de AVV-CAO.

In de bijlage is de publicatie van het besluit van de minister in de Staatscourant opgenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de CAO-helpdesk, 030-27 39 719 (ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur) of via e-mail caohelpdesk@vgn.nl (s.v.p. met vermelding van uw telefoonnummer).

Download: AVV-Cao Gehandicaptenzorg 2018-2019.pdfAVV-Cao Gehandicaptenzorg 2018-2019.pdf

Bron: vgn.nl

Norbert Strijker, directeur van WMO-wijzer, is begonnen als ergotherapeut en heeft zich ontwikkeld tot projectleider en beleidsadviseur. Met ruim 20 jaar ervaring mag hij zich inhoudelijk expert in Wmo en AWBZ noemen. Deze kennis deelt hij met u in zijn blogs en opiniestukken.

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES