CAK heeft interne processen nog niet op orde

CAK heeft interne processen nog niet op orde

Het CAK is nog niet voldoende in control bij het uitvoeren van zijn taken. Het is zorgelijk dat de maatregelen die het CAK genomen heeft nog niet tot voldoende verbeteringen hebben geleid.

Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit die toezicht houdt op het CAK. Uit de verantwoordingsdocumenten over 2017, die het CAK in september indiende bij de NZa, blijkt dat het CAK onder meer de processen voor het innen van de eigen bijdrage niet op orde heeft. De situatie is niet voldoende verbeterd ten opzichte van de situatie in 2016. Er zijn daarnaast nieuwe verbeterpunten en onzekerheden bijgekomen.

Het CAK is onder andere verantwoordelijk voor het vaststellen van de eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) en het CAK int deze bijdragen. Ook betaalt het CAK namens de zorgkantoren de aanbieders die langdurige zorg geleverd hebben. Het is van groot belang dat de cliënten een juiste eigen bijdrage betalen en niet achteraf geconfronteerd worden met correcties.

De problemen bij het CAK spelen al enkele jaren. Dat maakt dat de noodzaak tot verbetering onverminderd groot blijft. De raad van bestuur van het CAK onderkent de noodzaak tot verbetering. Wij realiseren ons dat het doorvoeren van structurele verbeteringen een aantal jaar kan duren. Daarom volgen wij de verbeterplannen op de voet en monitoren wij of het CAK genoeg vaart maakt bij het doorvoeren van verbeteringen. Wij verwachten expliciet van het CAK dat het in een realistische tijdsplanning duidelijk maakt hoe het de problemen wil oplossen. De NZa zal in 2019 gaan onderzoeken of de eigen bijdragen die cliënten moeten betalen wel juist en tijdig worden opgelegd.

Bron: nza.nl

Norbert Strijker, directeur van WMO-wijzer, is begonnen als ergotherapeut en heeft zich ontwikkeld tot projectleider en beleidsadviseur. Met ruim 20 jaar ervaring mag hij zich inhoudelijk expert in Wmo en AWBZ noemen. Deze kennis deelt hij met u in zijn blogs en opiniestukken.

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES