Betere verbinding tussen onderwijs en zorg

Betere verbinding tussen onderwijs en zorg

Terwijl Nederland bedekt was met een laagje sneeuw kropen 50 bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties vorige week warm bij elkaar in Utrecht. De aanleiding was het rapport van kwartiermaker René Peeters, ‘Mét andere ogen’.

In opdracht van de brede landelijke coalitie onderwijs-zorg-jeugdhulp heeft René Peeters een rapport gemaakt. Het rapport is een uitwerking van zeven aanbevelingen die in zijn ogen noodzakelijk zijn om de verbinding tussen Onderwijs Zorg en Jeugdhulp te verbeteren. Het rapport is bij dit artikel gevoegd.

Nog nooit eerder hebben de branches een achterbanraadpleging gezamenlijk ingericht. Bestuurders vanuit Actiz, Jeugdzorg Nederland, GGDGHOR, GGZ Nederland, Sociaal Werk Nederland, VGN en de VOBC gingen met elkaar in gesprek over de adviezen van René Peeters.

Er kwamen goede voorbeelden en inspirerende ideeën naar boven. Alle aanwezigen vonden elkaar in de urgentie van de verbinding tussen onderwijs-zorg-jeugdhulp. Iedereen ziet het kinderrechtenverdrag als logisch vertrekpunt. Er was een gedeeld gevoel dat de complexiteit van het systeem ons dwingt juist terug te gaan naar de centrale uitgangspunten: het kind en zijn/haar ouders staan centraal. Als zij ondersteuning nodig hebben doen we dat zo dichtbij, zo gewoon, zo licht en zo snel mogelijk. Regels, wetten en schotten tussen organisaties en geldpotjes mogen ons daar niet van weerhouden.

Tweede kamer 
Het is een actueel onderwerp. Komende week is er een debat in de Tweede Kamer over passend onderwijs. Op 21 februari is er een algemeen overleg, over de onderwijs-zorg brief van de ministers Slob en De Jonge. De landelijke coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugdhulp komt eind maart/begin april met een uitwerking n.a.v het advies van René Peeters.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Willemijn Verhave, wverhave@vgn.nl.

Bron: vgn.nl

Norbert Strijker, directeur van WMO-wijzer, is begonnen als ergotherapeut en heeft zich ontwikkeld tot projectleider en beleidsadviseur. Met ruim 20 jaar ervaring mag hij zich inhoudelijk expert in Wmo en AWBZ noemen. Deze kennis deelt hij met u in zijn blogs en opiniestukken.

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES