Author: admin

Maatregelen bij het CAK om de interne administratie en gegevensverwerking te verbeteren hebben nog onvoldoende verbetering gebracht. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Mensen die eigen bijdragen moeten betalen kunnen hierdoor in de problemen komen. Het CAK is verantwoordelijk voor het vaststellen en innen

READ MORE

Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen tussen gemeenten en tussen gemeenten en aanbieders van jeugdhulp. Over de geschillencommissie De geschillencommissie heeft als doel tussen partijen het opdrachtgever – opdrachtnemerschap te

READ MORE

Recent is door zorgkantoren een brief gestuurd aan Wlz aanbieders over de controle op samenloop van hulpmiddelen. Het gaat om hulpmiddelen, zoals incontinentiemateriaal en steunkousen, die door landelijke hulpmiddelenleveranciers worden geleverd aan cliënten met verblijf en behandeling. De hulpmiddelen zijn in dat geval onderdeel van

READ MORE

De regelgeving voor jonggehandicapten met een Wajong-uitkering wordt vereenvoudigd en samengevoegd. Hierdoor worden zij meer gestimuleerd om mee te doen aan de samenleving en is voor hen (meer) werken lonend. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee

READ MORE
BEKIJK ONZE VACATURES