ANBO blij met impuls kabinet voor extra woningen

ANBO blij met impuls kabinet voor extra woningen

Het kabinet trekt de komende jaren structureel honderd miljoen euro uit om woningcorporaties te stimuleren om extra woningen te bouwen. Daarnaast maakt het kabinet eenmalig een miljard euro vrij om woningbouw te vergemakkelijken. Een belangrijke en goede zet, vindt ANBO, want er zijn veel extra woningen nodig, onder meer voor ouderen.

Vanuit ANBO geven we al jaren aan dat het belangrijk is dat er voldoende en betaalbare woningen zijn voor de groeiende groep ouderen. Want het aantal ouderen neemt de komende jaren flink toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder is.

Tekort aan seniorenwoningen
Liane den Haan: “Naar schatting is er nu al een tekort van tienduizenden woningen die geschikt zijn voor ouderen. Het is dus de hoogste tijd om extra woningen te bouwen en ik ben dan ook heel blij dat het kabinet hier aandacht voor heeft. We hopen dat woningcorporaties en gemeenten met deze financiële impuls van het kabinet direct aan de slag gaan.”

ANBO pleit ervoor dat er nieuwe woonvormen komen, waarbij mensen zelfstandig kunnen wonen, maar in de buurt van anderen. En dat er voorzieningen en zorg beschikbaar is. Op die manier kunnen mensen elkaar ontmoeten en hebben ze de mogelijkheid om samen activiteiten te ondernemen, wanneer ze daar zin in hebben. Zulke woonvormen verhogen de kwaliteit van leven, verminderen de zorgkosten en beperken het risico op eenzaamheid.

Oplossing voor veel problemen
Liane den Haan: “Doordat er nu te weinig geschikte seniorenwoningen zijn, blijven ouderen regelmatig te lang in een ongeschikte woning wonen. Dit remt de doorstroming uit eengezinswoningen die nodig zijn voor gezinnen. Daarnaast weten we dat het te lang blijven wonen in een ongeschikte woning leidt tot meer eenzaamheid en hogere zorgkosten. Bijvoorbeeld door meer valincidenten of omdat mensen eerder in een ziekenhuis terecht komen. Met deze financiële impuls wordt het bouwen van nieuwe woningen gestimuleerd. Zodat deze problemen kunnen worden opgelost.”

Plannen gepresenteerd op Prinsjesdag
De komende weken werkt het kabinet de plannen verder uit en worden ze opgenomen in de miljoenennota die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Bron: anbo.nl

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES