5.000 mensen met een beperking in de Wlz hebben geen huisarts

5.000 mensen met een beperking in de Wlz hebben geen huisarts

Met een gezamenlijk ondertekend manifest luiden de VGN en Ieder(in) de noodklok over de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking die een Wlz-indicatie hebben. Steeds meer huisartsen en huisartsenposten weigeren deze mensen als patiënt op te nemen.

Uit een onderzoek onder VGN-leden blijkt dat inmiddels voor ruim 5.000 mensen met een beperking de algemene medische zorg niet meer gegarandeerd kan worden, omdat huisartsen(posten) contracten opzeggen en geen afspraken meer willen maken.
Voor minimaal 13.000 mensen met een beperking staat nu de huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren onder druk, berichten ook de media, waaronder RTL Nieuws.

Belemmeringen wegnemen
Een huisarts is nodig voor alle mensen met een beperking, ook voor cliënten die in een instelling verblijven, stellen de VGN en Ieder(in). Een arts verstandelijk gehandicapten (AVG) kan voor deze cliënten worden ingeschakeld voor handicap-gebonden problematiek. Een AVG kan dus niet de algemeen medische zorg – bijvoorbeeld diabeteszorg – overnemen van de huisarts, hij is een zelfstandig specialist, die niet is opgeleid tot huisarts.

De VGN en Ieder(in) vinden dat betrokken partijen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen en dat op landelijk niveau een inspanning nodig is om de belemmeringen die huisartsen ondervinden zoveel mogelijk weg te nemen. ‘Het is essentieel dat een huisarts voldoende tijd en geld krijgt om cliënten met een beperking van zorg te voorzien en dat gegevensuitwisseling tussen verschillende disciplines verbeterd wordt’.

Oproep aan ministers
In het manifest staat een oproep aan de ministers De Jonge en Bruins om zich sterk te maken voor verandering van deze onacceptabele situatie. De bewindvoerders wordt onder andere gevraagd uit te spreken ‘dat mensen met een beperking die afhankelijk zijn van Wlz-zorg naar de dokter moeten kunnen en gebruik moeten kunnen maken van hetzelfde zorgaanbod, met dezelfde kwaliteit en volgens dezelfde normen, die iedere andere burger gewend is’.
Dat een sterk toenemend aantal mensen met een beperking verstoken blijft van adequate huisartsenzorg is tevens in strijd met het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap, besluit het manifest.

Download: Brief VGN en Ieder(in) aan ministers VWS De Jonge en Bruins over toegang tot huisartsenzorg.pdf
Download: Factsheet-Toegang-Huisartsenzorg.pdf
Download: Manifest VGN en Ieder(in) inzake huisartsenzorg.pdf

Bron: vgn.nl

Wmo ondersteuning op maat voor gemeentes, cliënten en zorgaanbieders

Naast het brengen van nieuwsitems en de blog van Norbert Strijker, bekend om zijn grote kennis en duidelijke inzichten op het gebied van de Wmo, doet WMO-Wijzer veel meer; In een markt waar het moeilijk is om de juiste feiten en informatie te krijgen en waarin organisaties elkaar tegenspreken, bundelt onze organisatie de geverifieerde kennis en informatie en deelt die met u waar het maar kan.

WMO-Wijzer gaat met u, dat wil zeggen met gemeentes, met zorgaanbieders, met verzekeraars en het CIZ, in gesprek en helpt u op maat met de vraagstukken die u tegenkomt.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT MET ONS OP
null
BEKIJK ONZE VACATURES