juni 2018

De gemeente Doetinchem kent het komende half jaar een grote hoeveelheid herbeoordelingen die uitgevoerd moeten worden. WMO-Wijzer is gevraagd om leiding te geven aan deze werkzaamheden. Het gaat om herbeoordelingen voor huishoudelijke hulp, ondersteuning en dagbesteding Wmo, beschermd wonen en jeugdhulp. Voor de herbeoordelingen van

READ MORE

Kinderombudsman Margrite Kalverboer wil sneller hulp voor kinderen van ouders met problemen (KOPP-kinderen). De Raad voor de Kinderbescherming steunt haar oproep. In Nederland groeien ruim 577.000 kinderen op met een vader of moeder die psychische (en/of verslavings-) problemen heeft (cijfers Trimbosinstituut). Dit is bijna 16% van

READ MORE

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) en partijen in de medisch-specialistische zorg hebben vandaag het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 ondertekend. Op 26 april was al een onderhandelaarsakkoord bereikt. Alle achterbannen hebben met het akkoord ingestemd. De afspraken in het akkoord zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS,

READ MORE
BEKIJK ONZE VACATURES