stickyimage

Wmowijzer wordt bijgehouden door gemotiveerde medewerkers met een arbeidshandicap

Inloggen medewerkers sluiten

Bijeenkomst Thuiszorg: Wat verandert er allemaal voor u?

Dinsdag 14 mei organiseerde de SP-kerngroep van Prins Alexander een bijeenkomst over de bezuinigingen op de thuiszorg.

Deze middag was voornamelijk bedoeld voor gebruikers van de thuiszorg, maar ook voor familieleden en andere geïnteresseerden uit de buurt.

SP-gemeenteraadslid Josine Strörmann en thuiszorgmedewerkster Karin Padmos waren ook aanwezig om de mensen te informeren. Thuiszorgorganisatie Aafje was ook uitgenodigd maar wilde niet aanwezig zijn. Ronald Pronk, lid van kerngroep Alexander, zat voor.

Josine Strörmann vertelde over de veranderingen in de AWBZ en de WMO. Dit betekent dat het rijk niet meer betaalt voor de zorg maar de gemeente dit gaat doen. Ook krijgen ze hier minder geld voor. Ook vertelde zij wat de bezuinigingen, die op dit moment al zijn doorgevoerd, inhouden.

Onder de aanwezigen waren er veel vragen, veel onduidelijkheid. Ook was er veel boosheid over de nieuwe thuiszorgorganisatie Aafje. Een mevrouw merkte op dat er meer dan een ton naar de raad van bestuur gaat en dat Aafje blijft zeggen dat er geen geld is voor de zorg.

Dagbesteding
De indicatie of je recht hebt op dagbesteding is veel minder geworden. Ook dit wordt verplaatst van het rijk naar de gemeente. Binnen Rotterdam zijn er de afgelopen jaren al meerdere plekken voor dagbesteding opgeheven. Dit wordt na de overname door de gemeente nog minder.

De dagbesteding is een onderdeel van zorg waardoor velen nog thuis kunnen blijven wonen. Zelfstandigheid staat hoog in het vaandel bij de huidige regering, toch zullen er door deze bezuiniging op de dagbesteding meer mensen naar een verzorgings- of verpleeghuis moeten.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage die werd verhoogd door een groter deel van het eigen vermogen mee te tellen is gedeeltelijk teruggedraaid. Dit kwam door vele protesten uit de achterban van de regeringspartijen. Voornamelijk de VVD achterban zat hier niet op te wachten.

Chronisch zieken
Het rijk maakt een nieuw potje waaruit de gemeente mensen met alleen AOW en/of een laag pensioen een compensatie krijgen voor de vele zorgkosten. Het nadeel hiervan is dat dit wordt geregeld via de bijzondere bijstand.

WMO
De Wmo -Wet maatschappelijke ondersteuning- neemt langzaam aan de regelingen uit de AWBZ over. Door deze aanpassing zal de zorg per gemeente dus anders zijn. De gemeente is verplicht om de inwoners te compenseren naar behoefte.

Dit kan erg breed worden getrokken waardoor de verschillen groot zijn. Bij mindervaliden kan dit bijvoorbeeld betekenen dat de een een rollator krijgt en de ander een scootmobiel.

Reacties uit de zaal
Er komen veel boze reacties over wat er in huis moet gedaan worden. Volgens de aanwezigen gebeurt er straks te weinig. Het inzetten van familie, buren of vrijwilligers wordt niet goed ontvangen. Er wordt veel voor de zorg betaald maar de aanwezigen hebben het gevoel er niets voor terug te krijgen.

Een vrouw is fel tegen het plan om vrijwilligers in te zetten. Ze vindt het niet kunnen dat je buren of familie om hulp moet te vragen. Iedereen heeft zelf ook werk, een gezin en beslommeringen waar ze tijd voor nodig hebben. Ze vindt het asociaal dat er mensen worden ontslagen en dat er mensen met een uitkering voor terugkomen die niet geschoold zijn voor dit werk.

Vragen uit de zaal:
Ik zit nu bij Thuiszorg Rotterdam, gaat dit nu veranderen?
Dit is nog niet duidelijk de desbetreffende wethouder heeft hier nog geen duidelijk antwoord over gegeven.

Wat gebeurt er nou als je van de ene organisatie naar de andere moet? Gaat dat vloeiend of heb je de kans dat je in een gat valt?
Ook hier is nog geen duidelijkheid over. De gemeente heeft dit nog niet geregeld.

Veel zorg gaat over naar de gemeente maar heeft de gemeente hier wel de benodigde kennis voor?
Nee, de gemeente moet hen gewoon compenseren maar dit gebeurt op een sluwe gierige manier. Er zijn ook meerdere rechtszaken over geweest.

Als je een groot huis hebt krijg je dan ook meer uren?
Nee, dat niet. Het zou wel moeten maar dit wordt niet gedaan. Ook zijn de richtlijnen van wat een schoon huis is niet duidelijk.

Als we naar de rechter stappen heeft de rechter daar op korte termijn tijd voor en wat kost dat?
Niemand kent de agenda van de rechter niet dus dat weten we niet. Wel is het belangrijk dat dit gebeurt anders wordt er nooit een signaal over gegeven.

Tip:
Als je van de gemeente het aantal uur heb gekregen en Aafje geeft je minder, dan kan je hiermee naar de rechter stappen. Er wordt gekeken of er als groep naar de rechter kan worden gestapt.

Bron: rotterdam.sp.nl
4 jaar geleden door in Wlz nieuws. Volg alle reacties hier door de | RSS feed. Laat een bericht achter, of trackback van je eigen site

Geef Reactie

Verplicht


*